s5 logo2

javascript:;
Om TFT grunnutdanning

- TFT grunnutdanning

- Selvutviklingsskolen

- Mulighet for gunstig betalingsløsning

 

Grunnutdanning i Mats Uldal Tankelfeltteknikker går over 1/2 år

Mats Uldal International School of TFT (MUIS) har den ledende utdanningen av tankefeltterapeuter i Europa. Den bygger på den internasjonale utdanningen til dr. Roger Callahan innen Tankefeltterapi og som Mats Uldal har utviklet videre til Tankefeltteknikker. Utdanningen går over ca ½ år og består av seks kursdager over tre moduler a 2 dager, og to praksisdager; én i tilknytning til modul 2 og én til modul 3. Inkludert i utdanningen er også egenstudie, praktisk øvelse / trening og oppfølging i 2 år etter siste kursmodul.

For å få sertifisering/vitnemål som TFT-terapeut utdannet ved MUIS, må man vise at at man behersker TFT som teknikk. Dette gjøres ved at man legger fram 6 klienthistorier om behandlinger som kursdeltaker har gjenomført med godt resultat for klientene. I tillegg må det avlegges en teoretisk besvarelse for å vise at en forstår det teoretiske grunnlaget i TFT. Til slutt må kursdeltaker gjennomføre en behandling foran sensor for å vise at en mestrer TFT.

Klienthistorier, den teoretiske oppgaven og den praktiske testen må være gjennomført og godkjent innen 1/2 år etter siste modul. Går det lengre tid enn det må kursdeltaker repetere modul 2 eller 3 før sertifisering kan gis og vitnemål utstedes.

Etter denne utdanningen kan en trygt være ute i "trafikken", men det er der ute en skal bli en erfaren terapeut.

De som ønsker å bli registrert i Brønnøysunds offentlige register for alternative terapeuter som Registrert TFT-terapeut MNLH og dermed ha momsfritak for sine tjenester, må i tillegg gjennomføre et spesielt VEKS-kurs. VEKS-kurset (Vitenskap - Etikk - Kommunikasjon - Sosial kunnskap) er spesielt tilrettelagt av Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH). Krav om VEKS-kurs gjelder ikke for dem som allerede har en helsefaglig utdannelse. Mer informasjon om VEKS-kurset ligger på hjemmesidene til NLH (www.nlh.onl). 

 

Målsetting med TFT-utdanningen:

  • Å få innsikt i historikken og teorien rundt TFT
  • Å lære seg hvordan TFT kan brukes som en effektiv selvhjelpsteknikk.
  • Å lære den praktiske kunnskapen og tilegne seg de nødvendige ferdighetene for å kunne benytte TFT overfor klienter med mange typer følelsesmessige problemer og spennings-og smertetilstander.
  • Å få oversikt over og trening i avanserte spørsmålsteknikker utviklet av Mats Uldal, som øker sannsynligheten for et optimalt resultat

 

Modul 1

På Modul 1 er det hovedvekt på historikken om og teorien rundt TFT. En lærer om og praktiserer de grunnleggende behandlingssekvensene innen TFT. Denne modulen tilsvarer i hovedsak den offisielle internasjonale algoritme-opplæringen innen TFT.

Modul 2

Videreføring av det man lærte på første samling. Erfaringer blir gjennomgått, og spesielle spørsmål/problemstillinger som kursdeltakerne har hatt i behandling av sine klienter blir tatt opp.  Man får opplæring i og trening på de avanserte spørreteknikkene som er utviklet av Mats Uldal og som er viktige for å få utnyttet kraften i TFT.

Modul 3

Erfaringer fra forrige samling blir delt og gjennomgått.  Det blir videre opplæring i og trening på avanserte spørreteknikker. Innføring i hvordan man bruker TFT for å hjelpe mennesker som har spesifikke følelsesmessige problemer/lidelser og/eller smerte-og spenningstilstander.

 

Nyhet !

Bli det beste du kan bli - selvutviklingsskole med tankefeltteknikker (pakkeløsning) -

Studentene ved denne skolen er med på den samme utdanningen som de som ønsker å bli tankefeltterapeuter, men i tillegg får de en rabattert Gjør det mulig pakke på 5 timer i løpet av utdanningen.

-Gjør det mulig-pakken-

BESKRIVELSE: Bli det beste du kan bli med Gjør det mulig - pakken. Kartlegging, behandling og opplæring i tankefeltteknikker. Etter 13 års erfaring med tankefeltteknikker er dette det produktet vi anbefaler sterkest for gode resultater. Dette er en 5-timers pakke til en rabattert pris. Pakken inneholder kartlegging av områder klienten ønsker hjelp på, og mulige underliggende årsaksforhold. Det føres journal. Klienten får en grundig behandling ved hjelp av tankefeltteknikkene samt en opplæring i benyttelse av de enkleste avspenningsteknikkene

VARIGHET: 5 timer