s5 logo2

javascript:;

 

John Hetlelid (leder NLH) informerer:

 

 

Kjære Tankefelt terapeut

 

Gjennom godkjenning av Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH), som igjen er blitt godkjent utøverorganisasjon til Registerordningen av Helsedirektoratet, har dere som terapeuter mulighet til å bli Helserelatert personell med tittel: REG Tankefelt terapeut MNLH og bli fritatt moms.

Dette er en stor seier for den alternative bransje. For NLH har dette vært en  kamp med helsemyndighetene på 2 ½  år.

Noen av dere har for liten kunnskap om alternativ medisin. I dag er dette blitt et stort felt med mye ansvar. Alternativ behandling som er rett benevnelse har en rekke fordeler og plikter.

Disse plikter gjelder også deg. De krav Helsedirektoratet ville ha var at alle tankefelt terapeuter skulle ha like god utdannelse i basis medisinske fag som andre som var godkjent. Dette protesterte NLH på og fikk gjennomslag. I hele søknadsprosessen var NLH klar over at vi måtte gi noe for å oppnå våre mål. Derfor valgte NLH å godta minimumskrav til VEKS fag som ble vedtatt på NLHs årsmøte i april 2008. Dette ble ytterligere forsterket ved at SABORG også vedtok minimumskrav til VEKS fag i november 2008. Dette gikk Helsedirektoratet og NLH inn for.

For at du skal kunne registrere deg i Register for Alternative Behandlere i Brønnøysund, som er en forutsetning for fritak av moms på dine helse tjenester, må du gjennomføre 50 timer med VEKS fag.

Det første kurs holdes på Scandic Hotell, Høvik i Oslo, 13-15 februar 2009. På forhånd må du ha gjennomført nettstudie om alt lovverk: registerordning, loven om alternativ behandling, markedsføringsloven med mer.

På hjemmesiden til NLH (www.org-nlh.no) finner du kompendier som du må gjennomgå før kurset starter. John Hetlelid og Mats Uldal vil være dine lærere i disse emnene.

I begynnelsen av februar blir det lagt ut nye kompendier i Etikk og Kommunikasjon og Sosial kunnskap. Her er læreren din Lars Gunnar Lingås.

Det forventes at du bruker mellom 25 - 30 timer forberedelse til disse kompendier med evt spørsmål til lærerne.

 

Den 13-15 februar 2009 blir det kurs på Scandic Hotell, Høvik i Oslo. Undervisningen vil vare i 22 timer over 3 dager. Med nettundervisning vil du oppnå til sammen 50 timer i VEKS fag og du kan umiddelbart etter dette registrere deg og bli moms fri. Kurset er lagt opp som undervisning og gruppearbeid. Siste del av søndag blir det multiple choice-oppgaver for å sjekke at du har gjort hjemmeleksen din.

 

Vi starter fredag 13. februar kl 1200. Registrering av deltakere starter kl 1100. Pris for kurset og kompendier og nettbasert undervisning er kr 3000,- for hele weekenden. Pris for hotell helpensjon er kr 1.395 i enkelt rom pr døgn. Dagpakke inkl. kaffe buffet og lunsj er kr 545,- pr dag.

 

Helsepersonell trenger ikke VEKS fag. De alternative behandlere som har relevant skoleutdannelse innen alternativ medisin trenger ikke VEKS fag. De som har VEKS fag på skoler de går på, trenger ikke VEKS fag. Alle dere andre trenger VEKS fag.

 

For å kunne bli momsfri må du altså være medlem i NLH, du får forsikring på 10 millioner i ansvar gjennom NLH, du må godta NLHs vedtekter, du må leve etter NLHs etiske regler (de som er nå og som evt. i fremtiden blir revidert), du må akseptere NLHs eksklusjonsregler. Pris for medlemskap inkl. forsikring er fortiden kr 1850,- pr år. I tillegg kommer innmeldingsgebyr til Brønnøysundregisteret på kr 500,-. Den årlige plikten du deretter har er hvert år å betale den gjeldene medlemsavgiften til NLH og kr 300,- til Brønnøysundregisteret, samt sende inn gyldig kopi av forsikringsbevis som du får fra Trygg Vesta og NLH.

 

NLH vil kjøre kurs utover i 2009. Dette er det første kurset så benytt derfor sjansen nå. Det neste kurs blir ikke før tidligst i april eller juni. NB: dersom du ikke velger å gjennomføre første kurset er dine tjenester ikke momsfrie før du har gjennomført VEKS-kurs.

 

Hjertelig velkommen

 

John Hetlelid

Formann NLH