s5 logo2

javascript:;
Om TFT videreutdanning

  

VIDEREUTDANNING

Etter grunnutdanningen kan man ta fordypning à 2 eller 3 dager innen spesielle områder. De ulike områdene, se under.

Ved å gjennomføre den enkelte fordypning og legge fram 6 dokumenterte klienthistorier om emnet, mottar man diplom. .

 

Om våre fordypningskurs:

På våre fordypningskurs går vi langt dypere inn i den aktuelle problemstillingen enn vi gjorde i grunnutdanningen, og fokuserer kun på dette området over to eller tre dager. Vi gjennomgår ulike TFT-prosedyrer og aktuelle spørreteknikker, og trener på de ulike teknikkene. Etter et fordypningskurs vil du ha større innsikt i temaet som er tatt opp, og du vil også få en oversikt over hvordan helsevesenet behandler de ulike diagnosene/lidelsene. Du vil også få en grunnleggende innføring i effekten av medikamenter. Tilbakemeldinger viser at våre terapeuter føler seg mye tryggere og faglig sterkere etter å ha gjennomført fordypningskurs i det aktuelle temaet.

Fordypningstemaer:

 

F 1   Smerter (2 dager)

F 2    Spiseforstyrrelser (2 dager)

F 3    Avhengighet (2 dager)

F 4    Angst/Fobier (2 dager)

F 5    Dysleksi/dyskalkuli/dysgrafi/stamming (2 dager)

F 6    Traumer (2 dager)

F 7    Depresjon (2 dager)

F 8    Tvang (2 dager)

F 9    Tankens Kraft - TFT  (3 dager)

F 10 Adferds-og konsentrasjonsproblemer (2 dager)

F 11 Stress - og mentalt fravær (2 dager)

F 12 Dårlig selvtillit/selvfølelse/selvbilde (2 dager)

F 13  Fysiske tilstander skapt av følelser (psykogene lidelser) (2 dager)

 

Priser:

 

Kr 6 000,- pr. fordypningstema (2 eller 3 dgr.)