s5 logo2

javascript:;
Bruk av TankeFelt Terapi viser seg å ha effekt på behandling av mange typer smerte.

 

 

Årsaken til at TFT har så oppsiktsvekkende resultater på smertebehandling er at mange flere fysiske lidelser/plager enn tidligere antatt ser ut til å skyldes for store spenninger i kroppen og/eller manglende energiflyt i kroppen.Dette kan skyldes mange forskjellige forhold fra traumatiske hendelser til feilernæring eller medisinering. TFT er spesielt egnet til akkurat det - å fjerne spenninger og/eller bedre energiflyten i kroppen

 

 

Ved hjelp av TFT kan du f.eks. fjerne spenningshodepine i 3 av 4 tilfeller - ofte i løpet av minutter. Også noen typer migrene og kronisk hodepine kan i mange tilfeller fjernes raskt med hjelp av TFT.

Her snakker vi imidlertid om mer sammensatte problemer, noe som gjør at vi ofte må lete etter traumer eller andre følelsesmessige årsaker til at migrenen oppstår. TFT er spesielt effektivt mot følelser og smerte er en følelse. Såkalt kroniske smerter viser seg ofte å i høyeste grad være av en slik art at de kan behandles med godt resultat. Når noen får diagnosen kronisk smerte betyr det egentlig at man sier at de metodene man hittill har prøvd ikke har hatt noen virkning. Det beviser slett ikke at det ikke eksisterer noen mulighet for å løse problemet. Vi hjelper mange med ulike typer smerter som nakke/ryggsmerter, muskelsmerter, isjassmerter, leddgiktsmerter etc.

TFT er spesielt effektivt mot følelser og smerte er en følelse. Såkalt kroniske smerter viser seg ofte å i høyeste grad være av en slik art at de kan behandles med godt resultat. Når noen får diagnosen kronisk smerte betyr det egentlig at man sier at de metodene man hittill har prøvd ikke har hatt noen virkning. Det beviser slett ikke at det ikke eksisterer noen mulighet for å løse problemet. Vi hjelper mange med ulike typer smerter som nakke/ryggsmerter, muskelsmerter, isjassmerter, leddgiktsmerter etc.

Vi vet aldri på forhånd hvem vi kan hjelpe med TFT -vi vet det når de forteller oss det. Ettersom TFT er en så enkel behandlingsform uten noen form for kjente bivirkninger, er det naturlig å prøve vårt 5 timers behandlingsopplegg før en starter opp med andre og ofte mer langvarige behandlingsopplegg. Og i alle fall før en starter opp behandlingsopplegg som medfører medisinering. La en av våre dyktige TFT-pedagoger prøve å hjelpe deg