MUIS har den ledende utdanningen av tankefeltterapeuter i Norden. Den bygger på den internasjonale utdanningen til dr. Roger Callahan innen Tankefeltterapi og som Mats Uldal og hans nærmeste medarbeidere har utviklet videre til Tankefeltteknikker de siste 15 årene. Utdanningen går over ca ½ år og består av seks kursdager over tre moduler a 2 dager, og to praksisdager; én i tilknytning til modul 2 og én til modul 3. Inkludert i utdanningen er også egenstudie, praktisk øvelse / trening og oppfølging i 2 år etter siste kursmodul.

For å få sertifisering/vitnemål som TFT-terapeut utdannet ved MUIS, må man vise at at man behersker TFT som teknikk. Dette gjøres ved at man legger fram 6 klienthistorier om behandlinger som kursdeltaker har gjenomført med godt resultat for klientene. I tillegg må det avlegges en teoretisk besvarelse for å vise at en forstår det teoretiske grunnlaget i TFT. Til slutt må kursdeltaker gjennomføre en behandling foran sensor for å vise at en mestrer TFT.

Klienthistorier, den teoretiske oppgaven og den praktiske testen må være gjennomført og godkjent innen 1/2 år etter siste modul. Går det lengre tid enn det må kursdeltaker repetere modul 2 eller 3 før sertifisering kan gis og vitnemål utstedes.

Etter denne utdanningen kan en trygt være ute i "trafikken", men det er der ute en skal bli en erfaren terapeut.

De som ønsker å bli registrert i Brønnøysunds offentlige register for alternative terapeuter som Registrert TFT-terapeut MNLH og dermed ha momsfritak for sine tjenester, må i tillegg gjennomføre et spesielt VEKS-kurs. VEKS-kurset (Vitenskap - Etikk - Kommunikasjon - Sosial kunnskap) er spesielt tilrettelagt av Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) godkjent av Helsedirektoratet. Krav om VEKS-kurs gjelder ikke for dem som allerede har en helsefaglig utdannelse. Mer informasjon om VEKS-kurset ligger på hjemmesidene til NLH (www.nlh.onl). 

 

Målsetting med TFT-utdanningen:

  • Å få innsikt i historikken og teorien rundt TFT
  • Å lære seg hvordan TFT kan brukes som en effektiv selvhjelpsteknikk.
  • Å lære den praktiske kunnskapen og tilegne seg de nødvendige ferdighetene for å kunne benytte TFT overfor klienter med mange typer følelsesmessige problemer og spennings-og smertetilstander.
  • Å få oversikt over og trening i avanserte spørsmålsteknikker utviklet av Mats Uldal og hans medarbeidere, som øker sannsynligheten for et optimalt resultat

 

Modul 1

På Modul 1 er det hovedvekt på historikken om og teorien rundt TFT. En lærer om og praktiserer de grunnleggende behandlingssekvensene innen TFT. Denne modulen tilsvarer i hovedsak den offisielle internasjonale algoritme-opplæringen innen TFT.

Modul 2

Videreføring av det man lærte på første samling. Erfaringer blir gjennomgått, og spesielle spørsmål/problemstillinger som kursdeltakerne har hatt i behandling av sine klienter blir tatt opp.  Man får opplæring i og trening på de avanserte spørreteknikkene som er utviklet og som er viktige for å få utnyttet kraften i TFT.

Modul 3

Erfaringer fra forrige samling blir delt og gjennomgått.  Det blir videre opplæring i og trening på avanserte spørreteknikker. Innføring i hvordan man bruker TFT for å hjelpe mennesker som har spesifikke følelsesmessige problemer/lidelser og/eller smerte-og spenningstilstander.