State
Created 2009-10-27 22:06:33
Din rolle
Kategori Annet
Terapeut Anja Kværnmo Jerpseth
Overskrift Stress
Problembeskrivelse - forklaring kommer Klienten ønsket å redusere bekymring for dårlig kommunikasjon med sin sønn. Forhold mor-sønn var normalt svært bra. Problemet hadde vart i 3 uker. Fravær av kommunikasjon nå påvirket henne hele dagen. I tillegg hadde hun jobbrelaterte problemer.
Behandling beskrivelse Under første behandling fokuserte vi først og fremst på det hun kom for - fravær av kommunikasjon med sønn. Tårene rant stritt og følelsen kunne kjennes i kroppen som pustevansker, “krampe” i hjerteregionen, kalde og harde gjenstander i magen. Ved fokus på disse, avtok følelsen på alle punkter. Klienten ble derimot svært nedfor i dagene som fulgte. Hun gråt mye, noe hun ellers aldri pleide å gjøre.
Ved andre behandling, fokuserte vi i tillegg til mor-barn problematikk på irritasjoner i forbindelse med nåværende jobb. Behandlingen var mye lettere og til tider munter, selv om temaet mye var det samme.
Jeg brukte traumealgoritme for her var mye angstrelatert som lå tilbake i tid, samt lett banking på gamut-punktet når vi fokuserte på fysiske følelser. I tillegg banket jeg en del på fingrene da følelser som irritasjon og sjalusi meldte seg.

Resultat Etter første behandling kunne hun slutte med innsovningstabletten på kvelden.
Medisinering Hun hadde brukt innsovningstablett i forbindelse med jobbrelaterte problemer de siste 7 mnd. Disse 7 mnd hadde hun ingen energi og orket ikke trene som tidligere.
Ettervirkning Etter disse to behandlinger på til sammen ca 3,5 timer, kunne hun ta kontakt med sønn uten å være redd for avvisning, hun kunne glede seg til å gå på jobb og hun begynte å trene igjen.

Nå er det 6 måneder siden siste behandling og effekten av behandlingen er fortsatt der.