State
Created 2013-12-09 20:33:39
Din rolle
Kategori Annet
Terapeut Ann Katrin Trustrup
Overskrift Sorg/savn
Problembeskrivelse - forklaring kommer En dame som har bodd flere år på en annen kant av landet enn sin familie og venner pga mannen sin. Ønsket/lysten å flytte hjem har ikke ført frem hos mannen og hun utviklet en stor sorg/savn over dette. Hun kunne ikke snakke om dette temaet uten å begynne å gråte og bli veldig trist.
Behandling beskrivelse Jobbet med sorgen og en følelse av ensomhet kom opp. SUD 8. Brukte universell følelsesalgoritme og SUD gikk raskt ned til 3 og 2. Hun fikk en følelse av at det vil ordne seg. Brukte PR1 og universell følelsesalgoritme igjen. Følelsen føltes utenfor kroppen. Brukte gulv til tak øyerulle. SUD på 0.
Resultat Hun følte seg umiddelbart mye lettere, men følte seg også litt tung pga at kroppen hadde arbeidet. Kjente at det hadde skjedd noe i kroppen.
Medisinering Ikke mottatt noe behandling for dette.
Ettervirkning Behandlingen ble utført for ca 7 uker siden og hun kan nå fortsatt snakke om hjemstedet, familie og venner uten å få en overveldende sorg og begynne å gråte. Hun føler seg mye lettere i forhold til dette temaet. Savnet er det fortsatt, men på et mer normalt nivå. Hun har også fått det lettere i forhold til andre temaer i livet som også var utfordrende, de andre temaene har vi ikke jobbet med i TFT!