State
Created 2003-01-21 22:37:10
Din rolle
Kategori Annet
Terapeut Anna Lise Sortland 56 55 50 80
Overskrift frustrasjon over vanskelige arbeidsforhold
Problembeskrivelse - forklaring kommer Klienten mistrivdes veldig i jobben pga. frustrasjon over ein person på arbeidspplassen.
Behandling beskrivelse Brukte algoritme for komplekst traume med sinne.
I løpet av behandlingen gjekk SUD ned frå 9 til 3. Var fornøgd med det, for det var nødvendig å ha litt stress igjen for å gjere noko med situasjonen.
Resultat SUD 9 til 3
Medisinering
Ettervirkning